Parkering och väderskydd

Kannustalo

Kannustalo 

Kannustalo uppgraderade sin belysning utan att investera en enda euro! Raka motsatsen, faktiskt – efter belysningsrenoveringen finns det fortfarande MASSOR av pengar över för andra investeringar under årets lopp. Hur är detta möjligt?

Kannustalo Oy utnyttjade Walkia Lightings servicepaket COMPANY+. Efter en inledande studie sammanställde vi en belysningsplan för platsen. Efter uppgradering av belysningen kunde vi minska tillverkningsanläggningens energiförbrukning betydligt. Våra lampor hyrs ut till ett rimligt pris under fem år, och energibesparingen och det faktum att kunden inte längre behöver betala underhållskostnader hjälper till att betala hyreskostnaden. Efter att ha betalat av sina hyreskostnader kommer kunden att ha nästan 25 000 euro över per år för investeringar i produktiva projekt. Detta är innan underhållskostnaderna för den gamla belysningen tas med i beräkningen, vilket gör vår kunds verksamhet och kostnadsstruktur ännu mera effektiv. Efter fem år kommer kunden att äga belysningen, och efter borträkning av hyreskostnaderna kommer de årliga besparingarna att stiga till cirka 32 000 euro! Om man tar med underhållskostnaderna i beräkningen är produktåterbetalningsperioden bara ett år.

På denna plats uppgraderades all belysning i tillverkningsanläggningen samt terminal- och områdesbelysningen. Vissa av högtrycksnatriumlamporna i tillverkningsanläggningen ersattes med Ultima HIGHBAY Economy, de mest effektiva och hållbara industrilamporna på marknaden. Detta innebar att belysningen i fråga förbättrades tiofalt! Huvuddelen av högtrycksnatriumlamporna i tillverkningsanläggningen kopplades bort fullständigt. Detta möjliggjordes av den fluorescerande rörbelysningen som redan var installerad ovanför produktionslinjerna och som även ersattes med det mest ljusstarka och hållbara alternativet som är tillgängligt – Exalt8 Economy LED-lysrör. Trots att vi avlägsnade gammal allmänbelysning på 250 W lyckades vi öka ljusstyrkan jämfört med den och de gamla fluorescerande rören med nästan 150 lux med bara våra LED-lysrör!

Vi bytte även ut de gamla, högförbrukande högtrycksnatriumlamporna som användes i terminal-, stolp- och väggbelysningen mot Ultima HIGHBAY Economy LED-industrilampor. Tack vare de mångsidiga och högkvalitativa monteringsalternativen var installationsarbetet snabbt och enkelt. Vi bytte ut högtrycksnatriumlamporna på fasaden mot eleganta Eminent65 LED-gatlampor. I genomsnitt förbättrades belysningen på platsen femfaldigt och kostar nu en bråkdel av vad kunden brukade betala i elräkningar!

Vi förbättrade även vår nöjda kunds konkurrenskraft och vi är säkra på att denna belysningsuppgradering även kommer att ha en positiv inverkan på de anställdas yrkeshälsa.

 

 

 

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Brandthovdagatan 24, Västerås 72135 Sverige
E-post: info@walkia.fi
Tel: +46 72 172 5751
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2020. Design & Development by Ideamedia Oy

Search