Blog

LED gatubelysning – effektivt, säkert och miljövänligt

LED gatubelysning – effektivt, säkert och miljövänligt

En väsentlig faktor med tanke på trivsamhet och miljövänlighet, är den avsevärda minskningen av ljusförorening vid användande av LED-gatubelysning. LED-tekniken och en korrekt planerad högklassig optik möjliggör styrningen av ljuset exakt till det området där man behöver ljus. På så vis uppstår betydligt mindre ljusförorening.

 

gatubelysning

 

Kostnadsbesparingar

Kostnadsbesparingarna är betydande när LED-belysning används för gatubelysningen. Man sparar inte bara på energikostnaderna utan uppnår även betydande besparingar i underhållskostnader.

I Sverige använder man fortfarande huvudsakligen traditionella gatlyktor med högtrycksnatriumlampor för gatubelysning. En typisk livslängd för en sådan lampa är 5-8 år.

En LED-lampa av hög kvalitet håller flera gånger längre jämfört med traditionella gatlyktor. LED-gatubelysning kräver i princip inget underhåll.

Det är just underhållsfriheten som är en viktig faktor när man planerar investeringar och räknar på gatubelysningens återbetalningstid.

I slutet av artikeln hittar du ett exempel på en kalkyl över hur man kan spara reda pengar genom att använda LED i sin gatubelysning.

 

Gatubelysningens belysningsplanering

Idag är LED-gatlyktor ett överlägset sätt att förverkliga belysning av gator och andra allmänna områden. LED-gatlyktornas moderna optik minimerar ljusförorening och garanterar att all ljuskraft används så effektivt som möjligt för att belysa just gatudelen. Bilden bredvid illustrerar saken. Bilden till vänster föreställer traditionell gatubelysning och den högra en underhållsfri Walkia-gatubelysning med modern optik.

 

gatubelysning design

Den smarta ljusstyrningen sparar ytterligare pengar i energikonsumtion eftersom det är möjligt att sänka eller höja ljuseffekten efter behov.

Belysningsplaneringen spelar en viktig roll för gatubelysningen när man önskar en effektiv, säker och miljövänlig gatubelysning. En korrekt utförd plan garanterar också en så kort återbetalningstid som möjligt för investeringen.

 

LED-gatubelysningens kostnad

Kostnaden för LED-gatubelysning varierar mycket beroende på kvaliteten. Gatlyktorna som används i Finland tillverkas för att klara av de hårda väderförhållandena, från ösregn till minusgrader, och dessutom är en korrekt designad LED-gatlykta frostfri. En högklassig gatlykta håller i tiotals år utan att gå sönder.

Med gatubelysning handlar det om en investering. När produkten är av hög kvalitet så håller den i tiotals år och är i praktiken alltså underhållsfri. LED-gatlyktor av hög kvalitet är också inkapslade för att klara av de hårda väderförhållandena i Finland.

En investering i en högklassigt tillverkad LED-gatlykta betalar sig snabbt tillbaka. Om ni har ett gatubelysningsprojekt framför er så uppmanar vi er att ta kontakt med oss så att vi tillsammans kan kartlägga det bästa alternativet för er.

 

Gatubelysning – investeringsexempel

Att byta gatlyktor till LED-gatlyktor räknas ofta felaktigt bara som en utgift. I verkligheten handlar det om en investering som redan på mycket kort sikt sparar in betydande underhållsutgifter.

Nedan visas ett enkelt exempel på en stad som har 180 kilometer belyst väg. När man räknar att varje vägkilometer har ungefär 25 lyktor betyder det att det ingår 4 500 lyktor i vårt exempel.

Vi räknar ut vilka underhållskostnader en sådan belysning orsakar.

Gatubelysningens underhållskostnader består huvudsakligen av följande beståndsdelar:

  1. Underhållskostnader för att byta ut trasiga lampor
  2. Energikonsumtion

Gatlyktor som använder traditionella lampor håller alltså i snitt ungefär 5–8 år. För enkelhetens skull använder vi ett genomsnitt på 6,5 år.

I denna exempelstad byter man alltså 4 500/6,5, d.v.s. 692 lampor om året.

Det kostar ungefär 700 SEK/lampa att anlita en extern leverantör för att byta ut lampor, alltså är den årliga underhållskostnaden:

692 lampor/år * 700 SEK /lampa = 484 400 SEK/år.

I detta exempel skulle man spara 484 400 SEK per år enbart genom att byta till moderna LED-gatlyktor.

Det är betydligt enklare att räkna ut elkonsumtionen. I exemplet använder vi en ganska typisk 125W lampa. Elenergikonsumtionen är alltså: 4 500 * 125W + förkopplingsdon 10 % = 618kW. Det går alltså åt 618 kWh per användningstimme.

Eftersom gatlyktor i Sverige används i genomsnitt ungefär 4000 h per år, och elpriset inklusive överföringsavgifter och skatt för en ganska stor kund ligger på ca. 80 öre/kWh hamnar i vi på en årlig elenergikostnad på 618 kWh * 4000h * 80 öre/kWh = 1 977 600 SEK.

Helhetskostnaden för gatubelysningen i staden i detta exempel är alltså (1 977 600 + 484 400) = 2 462 000 SEK/år.

 

Eftersom underhållskostnaden för högklassiga LED-gatlyktor är 0 SEK och man sparar i genomsnitt 70 % på elenergiförbrukning kan man åstadkomma en motsvarande gatubelysning med LED-gatlyktor med för en betydligt lägre kostnad

Underhållskostnader: 0 SEK per år

Elenergiförbrukning: 738 600 SEK per år

Staden sparar alltså 2 462 000 SEK – 738 600 SEK = 1 723 400 SEK per år.

Om man dessutom planerar och bygger en smart gatubelysning kan man ytterligare sänka kostnaderna eftersom man med hjälp av automatik och sensorer kan justera när belysningen är på och öka eller dämpa ljuseffekten efter behov.

 

LED-gatubelysningens tillämpbarhet

LED-gatlyktor passar till flera olika ändamål. Typiska ändamål är till exempel belysning av parkområden, landsvägar och gatubelysning och dessutom belysning av alla allmänna områden i städer och förorter. LED-belysning är även ett utmärkt val för belysning i olika krävande miljöer.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Box 321, 721 07 Västerås
E-post: info@walkia.se
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2022. Design & Development by Ideamedia Oy

Search